Follow us:-
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IIT ಗೆ ಅರ್ಹತೆಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IIT ಗೆ ಅರ್ಹತೆ
  • By AdminCEF
  • January 25, 2024
  • No Comments

ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IIT ಗೆ ಅರ್ಹತೆಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IIT ಗೆ ಅರ್ಹತೆ

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗುವಾಹಟಿ ಕಾರ್ಕಳ : ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್

  • By AdminCEF
  • January 25, 2024
  • No Comments

COMEDK UGET 2023 results declared at comedk.org

COMEDK UGET 2023 results has been declared. Candidates can check the results through the direct link given below. The consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karn

ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ನ ಜಾಗೃತಿ ಕೆ ಪಿ  ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಪ್ಮರ್‌ (JIPMER)ಗೆ ಉದ್ಭವ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ AIIMS ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
  • By AdminCEF
  • January 24, 2024
  • No Comments

ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ನ ಜಾಗೃತಿ ಕೆ ಪಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಪ್ಮರ್‌ (JIPMER)ಗೆ ಉದ್ಭವ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ AIIMS ಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾರ್ಕಳ: ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿ